• /´poust¸ma:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu nhật ấn, dấu bưu điện

  Ngoại động từ

  Đóng dấu bưu điện, đóng dấu nhật ấn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dấu bưu điện

  Kinh tế

  dấu bưu điện
  date of postmark
  ngày đóng dấu bưu điện
  postmark (post-mark)
  con dấu bưu điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X