• /pə´teitou¸bɔks/

  Thông dụng

  Cách viết khác potato-trap

  Danh từ
  (từ lóng) mồm
  shut your potato-box!
  câm cái mồm lại!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X