• /ʃʌt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đóng, khép, đậy, nút
  to shut a door
  đóng cửa
  Nhắm lại, ngậm lại (nhất là mắt, miệng)
  to shut one's mouth
  ngậm miệng lại, câm miệng
  to shut one's eyes
  nhắm mắt
  Gập, gấp lại (cái gì đang mở)
  to shut a book
  gập sách
  Kẹp, chẹt
  Đóng cửa, ngừng hoạt động kinh doanh (một công ty.., nhất là tạm thời)
  to shut down
  kéo (cửa) xuống; đóng cửa (nhà máy)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chấm dứt, hết sức hạn chế
  to shut in
  giam, nhốt
  Bao, bao bọc, che
  to shut off
  khoá (máy nước); tắt, ngắt, cắt (điện)
  Ngăn cách ra; tách ra khỏi
  to shut out
  không cho vào
  to shut somebody out
  không cho ai vào
  Loại trừ (khả năng)
  to shut to
  đóng chặt
  to shut up
  đóng chặt, khoá chặt
  Giam, nhốt
  Cất, giấu (của)
  to shut the door upon something
  không xét đến việc gì; làm cho không thực hiện được việc gì
  to shut one's ears (one's eyes) to something
  bịt tai (nhắm mắt) làm ngơ cái gì
  shut up!
  câm mồm!
  shut somebody's mouth
  (thông tục) bịt miệng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đóng

  Cơ - Điện tử

  Sự hàn, mối hàn, (v) đóng,khép

  Cơ khí & công trình

  sự hàn chỗ hàn

  Xây dựng

  vết hàn

  Kỹ thuật chung

  chỗ hàn
  kẹp
  khóa
  shut off
  khóa ga
  shut off
  khóa nước
  shut off
  tắt, cúp, khóa
  shut off cock
  van khóa chặt
  shut-in
  khóa van trên giếng
  shut-off
  sự khóa nước
  shut-off
  sự khóa ga
  shut-off valve
  van khóa
  kín
  đóng
  automatic headlight shut-off system
  hệ thống ngắt đèn pha tự động
  automatic shut down device
  thiết bị tự động ngắt bảo vệ
  close-shut
  đóng kín
  engine shut-down
  sự tắt động cơ
  engine shut-down in flight
  sự tắt động cơ khi bay
  engine shut-off stop
  cữ đóng động cơ
  quick-action shut-off valve
  van đóng nhanh
  shut down
  đóng cửa xí nghiệp
  shut down
  tắt máy, đóng
  shut down
  tắt (động cơ và cơ cấu truyền động)
  shut in pressure
  áp suất khi đóng giếng
  shut off baffle
  van đóng
  shut-down
  đóng máy
  shut-down
  dừng máy, đóng máy
  shut-in
  đóng giếng
  shut-in well
  giếng đã bị đóng
  shut-off
  sự đóng
  shut-off
  sự đóng máy
  shut-off cock
  van đóng
  shut-off slide
  con trượt đóng
  shut-off valve
  van đóng
  water shut off test
  phương pháp thử đóng kín nước
  dừng
  shut-down
  dừng máy
  shut-down
  dừng máy, đóng máy
  shut-down cooling
  làm lạnh sau dừng máy
  shut-off
  sự dừng máy
  shut-off pressure
  áp lực dừng máy
  to shut down
  dừng lại
  mối hàn nguội
  sự dừng
  shut-off
  sự dừng máy
  sự ngắt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X