• /pɔks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như syphilis
  Bệnh gây ra các mụn đậu mùa
  smallpox
  bệnh đậu mùa
  chicken-pox
  bệnh thủy đậu
  (dùng trong câu cảm thán) khiếp!, gớm!, tởm!
  a pox on his gluttony!
  phát khiếp cái thói tham ăn của nó!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X