• /¸prækti´kæliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác practicalness

  Danh từ, số nhiều practicalities
  Tính thực tế, tính thực tiễn, tính thiết thực
  ( số nhiều) vấn đề thực tế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X