• Thông dụng

  Thành Ngữ

  pratice makes perfect
  (tục ngữ) có công mài sắt có ngày nên kim

  Xem thêm practice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X