• /pri´klu:siv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Để loại trừ, để trừ bỏ; để ngăn ngừa; để đẩy xa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  deterrent , preventative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X