• /di´terənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để ngăn cản, để ngăn chặn, để cản trở
  Làm nản lòng, làm nhụt chí, làm thoái chí

  Danh từ

  Cái ngăn cản, cái ngăn chặn
  a nuclear deterrent
  vũ khí hạt nhân để ngăn chặn
  Cái làm nản lòng, cái làm nhụt chí, cái làm thoái chí

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chất kìm hãm
  chất ức chế

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X