• /pri´dikətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xác nhận, khẳng định
  (ngôn ngữ học) (thuộc) vị ngữ
  predicative adjective
  tính từ vị ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X