• Kinh tế

  cổ phiếu thường ưu đãi
  cổ phiếu ưu tiên thường
  cổ phần thưởng được ưu tiên

  Giải thích VN: Vốn có quyền về cổ tức ở giữa khung cổ phần ưu đãi và cổ phần thường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X