• /´pri:fiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) tiền tố, tiếp đầu ngữ
  Tước hiệu, chức danh (để trước một tên người, ví dụ Dr, Sir)
  Dr Jonh
  bác sĩ Jonh

  Ngoại động từ

  Đặt ở hàng trước, thêm vào đầu (như) lời mở đầu, làm lời giới thiệu
  to prefix a chapter to a book
  thêm một chương vào đầu cuốn sách
  (ngôn ngữ học) thêm cái gì làm tiền tố (cho một từ, tên..); gắn tiếp đầu ngữ vào từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiếp đầu ngữ

  Kỹ thuật chung

  đoạn đầu băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X