• /'t∫æptə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chương (sách)
  Đề tài, vấn đề
  (tôn giáo) tăng hội

  Cấu trúc từ

  chapter of accidents

  Xem accident

  to the end of the chapter
  đến cùng; mãi mãi
  to cite (give, have) chapter and verse
  nói có sách, mách có chứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chương (sách) // chia thành chương

  Kỹ thuật chung

  vấn đề

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X