• /´prentis/

  Thông dụng

  Cách viết khác apprentice

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) như apprentice
  a prentice hand
  tay (người) mới học nghề, tay (người) mới tập việc, tay người vụng về

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) như apprentice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X