• /ə'prentis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người học việc, người học nghề
  to bind somebody apprentice
  nhận cho ai học việc
  to be bound apprentice to a tailor
  học nghề ở nhà một ông thợ may
  Người mới vào nghề, người mới tập sự
  (hàng hải) thuỷ thủ mới vào nghề; hoa tiêu mới tập sự

  Ngoại động từ

  Cho học việc, cho học nghề
  to apprentice somebody to a tailor
  cho ai học việc ở nhà ông thợ may

  Tính từ

  Đang học nghề, đang học việc
  an apprentice tailor
  người học nghề may

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thợ học nghề

  Xây dựng

  nhà một mái

  Kỹ thuật chung

  mái che
  mái một dốc

  Kinh tế

  người học nghề
  người học việc
  người học viên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  mentor , teacher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X