• /pri´pɛədnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sẵn sàng, tình trạng đã được chuẩn bị
  (quân sự) sự sẵn sàng chiến đấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  readiness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X