• /´redinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sẵn sàng (làm việc gì)
  have everything in readiness for departure
  hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi
  to be in readiness
  sẵn sàng
  Sự sẵn lòng, thiện ý
  Sự lưu loát, sự nhanh nhẹn, sự lanh lợi
  readiness of speech
  sự ăn nói lưu loát
  readiness of wit
  sự nhanh trí


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X