• Kinh tế

  tỷ lệ giá/tài sản hữu hình thuần

  Giải thích VN: Cho tài sản hữu hình thuần của nó.

  tỷ số giá cả-tài sản hữu hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X