• /´praist/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có giá, có đề giá
  priced catalogue
  bản kê mẫu hàng có đề giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X