• /'kætəlɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản liệt kê mục lục

  Ngoại động từ

  Phân thành mục lục
  Chia thành loại
  Ghi vào mục lục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mục lục
  library catalogue
  thưc mục

  Xây dựng

  catalo
  catalogue of design documentation
  catalô đồ án thiết kế
  catalogue page
  phiếu catalo
  catalogue room
  phòng catalo

  Kỹ thuật chung

  bảng kê
  parts catalogue
  bảng kê các bộ phận rời (của một loại máy)
  catalô
  Basic Catalogue Structure (BCS)
  cấu trúc catalô cơ bản
  catalogue of design documentation
  catalô đồ án thiết kế
  catalogue page
  phiếu catalo
  catalogue room
  phòng catalo
  job catalogue
  catalô công việc
  Online Computer Library Catalogue (OCLC)
  catalô thư viện máy tính trực tuyến
  danh mục

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một bảng liệt kê các tệp cơ sở dữ liệu có liên quan, mà bạn đã xếp nhóm với nhau để dễ phân biệt với các nhóm khác. Tất cả các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu có liên quan đều có thể hoạt động với nhiều tệp cùng một lúc. Kết quả của các thao tác sắp xếp theo liên quan (như) join chẳng hạn thường hay tạo ra một tệp mới. Không những thế trong quá trình làm việc bạn cũng sẽ tạo thêm ra một số mục lục và một số tệp mới phù hợp với ứng dụng của bạn. Catalog sẽ giúp bạn theo dõi các tệp có liên quan nhau trong một đơn vị.

  catalogue page
  phiếu danh mục
  catalogue record
  bản ghi danh mục
  Online Public Access Catalogue (Internet) (OPAC)
  Bảng liệt kê danh mục truy nhập công cộng trực tuyến (Internet)
  parts catalogue
  danh mục phụ tùng
  lập catalô
  lập danh mục
  mục lục
  thư mục
  từ điển

  Kinh tế

  catalô
  catalogue price
  giá trong catalô
  classified catalogue
  catalô theo loại mặt hàng
  descriptive catalogue
  catalo miêu tả
  descriptive catalogue
  catalo mô tả
  illustrated catalogue
  catalo ảnh
  sách in mẫu hàng
  tập giới thiệu sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X