• Thông dụng

  Thành Ngữ

  prices are on the high side
  giá vẫn cao

  Xem thêm side

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X