• Thông dụng

  Danh từ

  Giá vốn, chi phí gốc

  Toán & tin

  giá thành sản phẩm

  Xây dựng

  giá thành ban đầu (theo dự toán)

  Kỹ thuật chung

  giá gốc
  giá thành
  giá vốn

  Kinh tế

  chi phí gốc
  chi phí trực tiếp
  giá thành
  giá thành ban đầu
  giá thành sản xuất
  giá vốn
  phí tổn ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X