• /´prim¸rouz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây anh thảo; hoa anh thảo
  Màu vàng nhạt, màu hoa anh thảo
  the primrose path (way)
  con đường truy hoan hưởng lạc
  the primrose path to ruin
  con đường hoan lạc dẫn đến phá sản

  Tính từ

  Có màu vàng nhạt, có màu hoa anh thảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X