• Kỹ thuật chung

  bảng mạch in

  Giải thích VN: Bảng có lớp cách điện làm nền giữ các linh kiện và các dây nối , chế tạo bằng kĩ thuật in , chất bảo vệ lên lớp đồng và cho hóa chất ăn mòn phần không bảo vệ.

  double-sided printed circuit board
  bảng mạch in hai mặt
  multilayer printed-circuit board
  bảng mạch in nhiều lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X