• /´mʌlti¸leiə/

  Kỹ thuật chung

  nhiều lớp
  high reflectivity multilayer
  màng nhiều lớp phản xạ cao
  multilayer board
  bìa bồi nhiều lớp
  multilayer ceramic capacitor
  tụ gồm nhiều lớp
  multilayer deposition
  sự rải đá nhiều lớp
  multilayer device
  thiết bị nhiều lớp
  multilayer film
  màng nhiều lớp
  multilayer filtration
  sự lọc qua nhiều lớp
  multilayer glass
  kính nhiều lớp
  multilayer painting
  sự sơn nhiều lớp
  multilayer panel
  panen nhiều lớp
  multilayer pavement
  áo đường nhiều lớp
  multilayer pavement
  mặt đường nhiều lớp
  multilayer plywood
  gỗ dán nhiều lớp
  multilayer printed circuit
  mạch in nhiều lớp
  multilayer printed-circuit board
  bảng mạch in nhiều lớp
  multilayer reservoir
  tầng chứa nhiều lớp
  multilayer shell
  vỏ nhiều lớp
  multilayer slab
  bản nhiều lớp
  multilayer thick films
  các màng dày nhiều lớp
  multilayer thin films
  các màng mỏng nhiều lớp
  multilayer weld
  mối hàn nhiều lớp
  nhiều tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X