• /prəˈdjuːst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dài quá đáng
  produced leaf
  lá dài quá đáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X