• /¸prɔfə´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự coi thường; sự xúc phạm; lời báng bổ (thần thánh)
  Sự làm ô uế (vật thiêng liêng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X