• /¸vaiə´leiʃən/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự vi phạm
  Bipolar Violation (BPV)
  sự vi phạm lưỡng cực
  boundary violation
  sự vi phạm biên
  code violation
  sự vi phạm mã
  Code Violation (CV)
  sự vi phạm mã
  line code violation
  sự vi phạm mã hàng
  segmentation violation (SEGV)
  sự vi phạm phân đoạn
  segv (segmentationviolation)
  sự vi phạm phân đoạn
  traffic violation
  sự vi phạm giao thông
  vi phạm
  Bipolar Violation (BPV)
  sự vi phạm lưỡng cực
  Bit Interleaved Parity Violation (BIPV)
  Vi phạm Băng ngang của xen bit
  boundary violation
  sự vi phạm biên
  code violation
  sự vi phạm mã
  Code Violation (CV)
  sự vi phạm mã
  Code Violation CP bit parity (CVCP)
  Vi phạm mã - Ngang bằng chẵn lẻ bit CP
  Code Violation Cyclical Redundancy Check (CVCRC)
  Vi phạm mã - Kiểm tra độ dư thừa vòng
  Code Violation Far End (CVFE)
  vi phạm mã - đầu xa
  Code Violation P bit (CVP)
  Vi phạm mã - bit P
  line code violation
  sự vi phạm mã hàng
  Link Integrity Violation (LIV)
  vi phạm tính nguyên vẹn của tuyến nối
  segmentation violation (SEGV)
  sự vi phạm phân đoạn
  segv (segmentationviolation)
  sự vi phạm phân đoạn
  traffic violation
  sự vi phạm giao thông

  Kinh tế

  sự vi phạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X