• /'prɔfitə'biləti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có lợi, sự có ích; sự thuận lợi
  Sự có lãi, tình trạng thu được nhiều lãi

  Chuyên ngành

  Chứng khoán

  Khả năng sinh lợi
  1. Saga.vn

  Toán & tin

  sự có lãi
  sự có lợi
  sự thuận lợi

  Xây dựng

  suất lợi nhuận
  thực năng lợi nhuận

  Kinh tế

  tình trạng thu được nhiều lãi
  tính doanh lợi
  tính sinh lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X