• /´proulæps/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (y học) bị sa (xuống), trệ, không còn ở vị trí cũ
  danh từ
  (y học) sự sa, sự trệ, tình trạng bị lệch (dạ con..) (như) prolapsus

  Chuyên ngành

  Y học

  sa, nhô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X