• /prou´læpsəs/

  Thông dụng

  Danh từ
  (y học) sự sa, sự trệ, tình trạng bị lệch (dạ con..) (như) prolapse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X