• /¸prɔmis´kju:iti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Trạng thái pha tạp, trạng thái hỗn tạp, lẫn lộn; sự không phân biệt
  Sự bừa bãi, tính cẩu thả, sự không được lựa chọn kỹ
  Tính hay chung chạ bừa bãi; sự lang chạ
  sexual promiscuity
  sự chung chạ tình dục bừa bãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X