• /'seksjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giới tính; nhục dục; (thuộc) các vấn đề sinh lý
  her interest in him is primarily sexual
  mối quan tâm đến cô ấy đối với anh ta chủ yếu là về tình dục
  sexual intercourse (commerce)
  sự giao hợp, sự giao cấu
  sexual indulgence
  sự say đắm nhục dục
  sexual appetite
  tình dục
  Sexual relition
  Quan hệ tình dục
  (thuộc) giới tính; (thuộc) giống
  sexual differences
  những khác biệt về giới tính
  Liên quan đến sự sinh sản con cái
  sexual organs
  cơ quan sinh dục
  (thực vật học) dựa trên giới tính (cách phân loại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X