• /´proumou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều promos

  (thông tục) quảng cáo (viết tắt) của promotion

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cổ động
  đề xướng
  phát khởi
  thăng cấp
  thăng chức
  tuyên truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X