• /prə´naunsiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự công bố, sự tuyên bố
  Sự phát âm, sự đọc
  ( định ngữ) phát âm, đọc
  pronouncing dictionary
  từ điển phát âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X