• /´prɔpə¸geitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhân giống, khay (đựng đất) nhân giống
  Người truyền bá
  (vật lý) vật truyền (ánh sáng..)
  Vật truyền (bệnh..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàm truyền

  Kinh tế

  người truyền giống
  thiết bị gây giống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X