• /prəs´pektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều tra, người thăm dò, người tìm kiếm (quặng, vàng...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người thăm dò
  người điều tra

  Kinh tế

  nhà tìm mỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  miner , sourdough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X