• /prɔs´θetik/

  Thông dụng

  Tính từ
  (y học) (thuộc) sự lắp bộ phận giả
  a prosthetic appliance
  việc lắp ráp một bộ phận giả (răng, chân...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X