• /ə'plaiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị; dụng cụ
  home appliances
  thiết bị thường dùng trong nhà; thiết bị gia dụng
  Như fire-engine

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khí cụ, thiết bị, đồ gá

  Cơ khí & công trình

  phụ tùng máy

  Xây dựng

  sự ứng dụng

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ
  electric appliance
  dụng cụ điện
  electrical appliance
  dụng cụ điện
  electrical household appliance
  dụng cụ điện gia đình
  heating appliance
  dụng cụ sưởi
  lifting appliance
  dụng cụ nâng
  portable appliance
  dụng cụ mang chuyển được
  safety appliance
  dụng cụ an toàn
  safety appliance
  dụng cụ bảo vệ
  second-hand appliance
  dụng cụ dùng lại
  second-hand appliance
  dụng cụ cũ
  dụng cụ, thiết bị

  Giải thích EN: 1. in general, any tool or machine that is used to carry out a specific task or produce a desired result.in general, any tool or machine that is used to carry out a specific task or produce a desired result.2. specifically, an electrical device that is used for some household purpose, such as a washing machine, dishwasher, toaster, or food processor.specifically, an electrical device that is used for some household purpose, such as a washing machine, dishwasher, toaster, or food processor.

  Giải thích VN: 1. nói chung một dụng cụ hay máy móc nào dùng để thực hiện một thao tác cụ thể hoặc tạo ra một kết quả cụ thể2. đặc biệt một thiết bị điện dùng để sử dụng cho các mục đích gia dụng như máy giặt, máy rửa chén, lò nướng hay máy chế biến thực phẩm.

  máy móc
  phụ tùng
  life saving appliance
  phụ tùng cứu chữa
  recure appliance
  phụ tùng cứu chữa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X