• /prə´tekʃə¸nizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bảo hộ

  Kinh tế

  chính sách bảo hộ (mậu dịch)
  chế độ bảo hộ
  chính sách bảo hộ mậu dịch
  protectionism policy
  chính sách bảo hộ (mậu dịch)
  chủ nghĩa bảo hộ
  economic protectionism
  chủ nghĩa bảo hộ kinh tế
  new protectionism
  chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mới
  new protectionism
  chủ nghĩa bảo hộ mới
  trade protectionism
  chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X