• Thông dụng

  Thành Ngữ

  prove one's/the case/point
  chứng minh trường hợp/quan điểm

  Xem thêm prove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X