• /pru:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chứng tỏ, chứng minh
  to prove the truth
  chứng minh sự thật
  to prove one's goodwill
  chứng tỏ thiện chí của mình
  to prove oneself to be a valiant man
  chứng tỏ mình là một người dũng cảm
  Chứng tỏ, tỏ ra là cái gì, hoá ra là cái gì..
  the old methods proved best after all
  các phương pháp cũ rốt cuộc tỏ ra là tốt nhất
  the task proved (to be) more difficult than we'd thought
  công việc tỏ ra là khó khăn hơn chúng ta tưởng
  Nở ra vì tác dụng của men (về bột nhào)
  Thử (súng...); (toán học) thử (một bài toán); (ngành in) in thử (một bản khắc...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) thử, thử thách
  to prove the courage of somebody
  thử thách lòng can đảm của ai

  Nội động từ

  Xác nhận, chứng thực (một chúc thư..) (như) probate
  what he said proved to be true
  những điều hắn nói được xác nhận là đúng

  Cấu trúc từ

  prove one's/the case/point
  chứng minh trường hợp/quan điểm
  the exception proves the rule
  những trường hợp ngoại lệ càng làm sáng tỏ thêm quy tắc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) chứng minh

  Toán & tin

  (toán logic ) chứng minh; thử lại

  Kỹ thuật chung

  chứng tỏ
  thăm dò
  thử
  thử lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X