• /¸saiki´ætrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác psychiatrical

  Tính từ
  (thuộc) bệnh tâm thần
  a psychiatric clinic
  bệnh viện tâm thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X