• /´taiə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chứng ứa nước bọt

  Chuyên ngành

  Y học

  tăng tiết nước bọt, tiết nước bọt quá độ

  Kinh tế

  chứng ứa nước bọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X