• Thông dụng

  Danh từ

  Quyền sở hữu công cộng; quyền công hữu

  Kinh tế

  quyền công hữu
  quyền sở hữu công cộng
  quyền sở hữu của công chúng
  quyền sở hữu của nhà nước
  quyền sở hữu nhà nước
  sở hữu công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X