• /'pulaut/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự rút (quân đội...); sự rút lui; sự đi ra khỏi (ga)
  (hàng không) động tác lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (của máy bay)
  Phần in rời (của một tạp chí..)
  a pull-out supplement
  một phụ trương rời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X