• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khắc khe (rất nghiêm khắc, chặt chẽ về đạo đức)
  puritanically opposed to pleasure
  chống lại sự ăn chơi với một thái độ khắc khe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X