• /ə´pouzd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chống lại, phản đối
  as opposed to
  trái với, tương phản với
  I am here on business as opposed to a holiday
  tôi đến đây vì công việc kinh doanh chứ không phải đi nghỉ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X