• Thông dụng

  Thành Ngữ

  put /shove/stick one's oar in
  ut/shove/stick one's oar

  Xem thêm oar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X