• Thông dụng

  Thành Ngữ

  put a price on something
  đánh giá cái gì bằng tiền

  Xem thêm price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X