• /¸pju:tri´fæktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm thối rữa; thối rữa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  gây thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X